Blodregistret: work-shop och uppdaterad registerprofil

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för Blodregistret anordnade den 11 mars en work-shop med kliniska kollegor från anestesiologi, gynekologi, ortopdei, pediatrik och thoraxkirurgi. Vi fick värdefull återkoppling: hålla fokus på lokalt förbättringsarbete, ge bred och regelbunden återkoppling, bidra med tillförlitliga transfusionsdata, utveckla prestandajämförelser för att förbättra kunskapen om hur blodkomponenter bör ordineras. Den 31 mars lämnade arbetsgruppen in en förnyad registerprofil i förhoppning att få söka medel för 2016.

Sidan uppdaterad 2015-04-06 19:18