Blodregistret får medel från Vävnadsrådet för en pilotstudie

0 Comment(s)

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde Blodregistergruppen sammanlagt tre förstudier för att undersöka möjligheten att extrahera data ur patientjournalsystemen (inklusive blod och lab) för att uppfylla behovet av uppgifter för ett kvalitetsregister blod från givare till patient. Medel för arbetet ställdes till förfogande av SweBA. Extraktionerna gjordes manuellt. Ett studiebesök gjordes även till Rigshopsitalet som har ett transfusionsregister för arbetet med Patient Blood Management. För att ta nästa steg och automatiskt extraherar data ur patientjournalsystemen (inklusive blod och lab) ansökte gruppen om medel från Vävnadsrådet hösten 2016 coh föredrog arbetet (se bilaga). Glädjande nog har medel beviljats för att göra en pilotstudie och medel har reserverats för en ny ansökan när pilotstudien rapporteras.

Sidan uppdaterad 2017-02-16 09:51