Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

0 Comment(s)

SweBA har på Vävnadsrådets uppdrag förberett och anordnat tva endagarskurser ( 2013 10 24 och 2014 04 02). I uppdraget finns stipulerat att denna utbildning ska kunna nå alla i målgruppen, dvs alla som arbetar med blodgivning, vilket enbart kan tillgodoses genom regionala kurser. I bifoga rapport finns information om upplägg och process. Kursutvärderingarna bifogas som inspiration för det fortsatta arbete. Kursledningen bistår gärna.

Sidan uppdaterad 2014-04-29 12:05