Blodförsörjningen i Sverige 2.0

0 Comment(s)

Korrigerad och kompletterad rapport.

Nu har uppgifterna fig 11 Framställning, användning och förlust av trombocyter 2017 kompletterats. Uppgifterna till fig 17 Plasmatransfusioner per 1000 inv i sjukvårdsregionerna 2012-2017 har korrigerats. En ny tabell är infogad, tabell 10 Statistik för Samverkande Blodsystem. 

Sidan uppdaterad 2018-11-05 16:21