Begreppet ”Leukocytbefriad” ersätts med ”Leukocytreducerad”

0 Comment(s)

Enligt rekommendation från SweBAs arbetsgrupp Datautskottet bör termen ”leukocytreducerad” användas istället för ”leukocytbefriad”, för att överenstämma med terminologin i Handbok för Blodcentraler.

Ändring har gjorts i nationella databasen den första veckan i januari 2016, vilket innebär att den nya termen kommer med vid nedladdning i fortsättningen.

Kontaktpersonernas för de olika blodcentralerna ombeds att se till att samma ändring görs i det lokala bloddatasystemet.

 

Sidan uppdaterad 2016-02-23 22:59