Arbetsgruppen för statistik nu i SweBAs regi

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för statistik som gör karläggningen av "Blodförsörjningen i Sverige, omfattning kvalitet och säkerhet" har nu på begäran av Transfusionsföreningen övertagits av SweBA. Beskrivning av erbetsgruppen finns under Andra arbetsgrupper. Uppdrag, mötesanteckningar, insamlingsformulär etc. kommer att publiceras i arbetsgruppens mapp under fliken Dokument. Ett möte med uppgiftslämnarna ska hållas den 15 februari. Inbjudan med bilagor går ut till alla de enskilda deltagarna, samtidigt som det går att finna i arbetsgruppens mapp.

Sidan uppdaterad 2018-01-22 14:27