IT-utskottet

Uppdrag och arbetsformer :

  • Utarbeta förslag till en nationell utformning av terminologi, syntax, protokoll och formulär avsedda till IT-stöd för transfusionsmedicinsk information. Förslag som syftar till en nationell standard skall förankras brett i regionerna av arbetsgruppens medlemmar
  • Föreslå områdesspecifika arbetsgrupper med representanter från IT-gruppen eller andra, särskilt tillfrågade, sakkunniga enligt uppdrag från SweBA, som ska rapportera kontinuerligt till SweBA. Respektive arbetsgrupp kan sedan om behov finns övergå till att förvalta och vidareutveckla IT-stödet
  • Utforma, utföra och sammanställa en (årlig) nationell enkät för att kartlägga vilka rutiner, IT-stöd som införts samt hur detta utfallit. Sammanställningen redovisas i en årsrapport på SweBAS hemsida (gärna samtidigt med den nationella statistiken)
  • Insamla och sammanställa nationella statistiken
  • Alla regioner bör vara representerade. För gruppens sammansättning eftersträvas en tvärprofessionell kompetens där teknisk-, medicinsk - och användarspecifik kompetens från de IT-stöd som används finns representerad. Medlemmarna fungerar även som kontaktpersoner i respektive region. Leverantörer av IT-stöd och annan teknisk utrustning kan bjudas in till möten och diskussioner.Arbetsgruppen har ett heldagsmöte/år, vid behov kan extra arbetsmöten behövas. Telefon/virtuella möten efter behov. 
  • Gruppens uppdrag, sammansättning, årsrapporter och godkända minnesanteckningar publiceras på SweBAs hemsida.

 

Medlemmar

   
Catarina Andersson Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ordförande
Stella Larsson Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm  
Therese Löfgren Akademiska sjukhuset, Uppsala  
Ove Gefvert Universitetssjukhuset, Örebro  
Elisabeth Perlmann Databyrån Adjungerad
Magnus Nordström Norrlands universitetssjukhus, Umeå  
Thorkild Sögaard Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg  
Bengt Ekermo Universitetssjukhuset, Linköping  
Birgitta Birkestam Mälarsjukhuset, Unilabs, Eskilstuna  
Gertrud Viklander Sundsvalls lasarett  
Christina Lundell Skaraborgs sjukhus, Unilabs, Lidköping  
Daniel Tennevi Blodcentralen, Skåne  
Lars Hjelm Blodcentralen, Skåne  
Carina Johansson Hallands sjukhus, Halmstad  

 

Sidan uppdaterad 2017-11-01 14:57