GeBlodkommunikation

GeBlodkommunikation är regionblodcentralernas nätverk för PR och kommunikation. De har i uppdrag att genomföra gemensamma PR och kommunikationsaktiviteter i syfte att främja blodgivningen i Sverige. Mediebevaka och agera kontaktperson för press och olika medier/samarbeten samt verka som stöd och bollplank för respektive regions blodcentraler.

Ullrika Ljung Ordförande Göteborg
Malin Joelsson Vice ordförande Örebro
Karolina Blom-Wberg   Stockholm
Ingrid Johansson   Skåne
Enisa Deumic   Linköping
Margaretha Östlund   Uppsala
Harriet Söderlund   Umeå

 

Sidan uppdaterad 2017-10-31 14:54