Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppen arbetar på mandat från SweBA och svarar för uppdatering och underhåll av databasen för ISBT128 komponentkoder i Sverige, som innehåller komponentkoder enligt svensk tillämpning av blod-ID systemet ISBT128, förteckningar över Komponentklass och modifierare, Kärnegenskaper, Särskilda egenskaper samt Typ av tappning eller donation.

Information om nya koder publiceras på SweBA:s hemsida, och meddelas per e-post till kontaktpersoner för databasen (Nyhetsbrev).

Arbetsgruppen för ISBT128 komponentkoder i Sverige har sedan tidigare bestått av medlemmar som arbetar med blodkomponenter eller med HSC-komponenter.
Fr o m 2016 har arbetsgruppen utökats med medlemmar som arbetar med vävnader. Av praktiska skäl hålls oftast separata möten för koder för blod-och HSC-komponenter resp. vävnader, som regel som telefonmöten varanan månad och ett sammanträde per år.
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten finns publicerade under "Dokument".

 

 

  Blod HSC

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset

Stella Larsson, sammankallande
stella.larsson@sll.se

Malin Larsson
malin.j.larsson@sll.se

 

Umeå, Norrlands Universitetssjukhus

Harriet Söderlund
harriet.soderlund@vll.se

Ann-Louise Hägg
annlouise.hagg@vll.se

 

Uppsala, Akademiska sjukhuset

Anna-Lena Strömbäck
anna-lena.stromback@akademiska.se
Olle Åkerblom
olof.akerblom@regionuppsala.se

Folke Knutson
folke.knutson@akademiska.se

Maj-Britt Nordin
maj-britt.nordin@akademiska.se

Örebro, Universitetssjukhuset

Birgitta Almqvist
birgitta.almqvist@regionorebrolan.se

Inga-Britt Troeng
inga-britt.troeng@regionorebrolan.se

 

Linköping, Universitetssjukhuset

Maria Kindahl
maria.kindahl@regionostergotland.se

Christina Sandell
christina.a.sandell@regionostergotland.se

 

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pia Remneberg-Carlbom
pia.remneberg-carlbom@vgregion.se
 

Anna Persson
anna.mon.persson@vgregion.se

Lund, Universitetssjukhuset

Jasmina Ligic
jasmina.ligicislamovic@skane.se

Sandra Pettersson
sandra.pettersson@skane.se

 

Anette Malmberg
anette.c.malmberg@skane.se

Databyrån

Robin Elmersson
robin.elmersson@databyran.se

Anna Mårtensson
anna.martensson@databyran.se

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-09-07 14:46