Arbetsgruppen för statistik

Arbetsgruppen för statistik arbetar med insamling, sammanställning och rapportskrivning av Blodverksamheten i Sverige: omfattning, kvalitet och säkerhet på uppdrag av IT-utskottet, SweBA. Arbetet syftar till att ge blodverksamheterna i Sverige kvalitetssäkrade uppgifter om blodverksamheten för nationell och internationell rapportering och benchmarking.

 

Medlemmar

Marja-Kaisa Auvinen, Uppsala (sammankallande)

Lisbeth Bohlin, Västerås

Annica Eriksson, Örebro

Rut Norda, Uppsala

Jonas Nordberg, Lund

Maria Remes, Umeå

Eva Simic, Stockholm

 

Sidan uppdaterad 2021-05-18 18:24